Search Engine Marketing


SEM

SEM คือกระบวนการสร้างให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้สูงขึ้น โดยการซื้อโฆษณาในระบบ Search Engine SEM เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับหน้าการแสดงผลเว็บไซต์ของคุณบนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้คุณสามารถสร้างโอกาสในการขายได้มากขึ้น

SEM เป็นวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างพื้นที่กลุ่มเป้าหมายให้กับลูกค้าออนไลน์ของคุณ SEM คือกลยุทธ์ทาง Digital Marketing ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถใช้เพื่อรองรับลูกค้าใหม่ ๆ และกลุ่มเป้าหมายในโลก Digital

Website Analysis

Website Analysis

Part of our Online Marketing is to Analyze the website, as it’s the most important foundation of any project. Our team will do an in-depth analysis of your website and generate a 10-pages report which will include – web coding conditions, Broken links, site map analysis, seo friendly code analysis, security analysis, Content analysis. Not only that our reports will even suggest methods that can fix these issues and rank your website out of 100!

Google Display Network

เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (GDN) จะใช้เครือข่ายของ Google ในการวางโฆษณาของคุณในเว็บไซต์วิดีโอและแอปพลิเคชันบนมือถือ โฆษณาแบบดิสเพลย์เหล่านี้จะใช้รูปแบบโฆษณาแบนเนอร์และสามารถใช้ข้อความรูปภาพ วิดีโอ และรูปแบบอื่นๆได้

โฆษณาของคุณจะสามารถกำหนดให้ตรงเป้าหมายและตอบสนองถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ ด้วยเทคโนโลยีการกำหนดเป้าหมายขั้นสูงหลายรูปแบบ ด้วยความช่วยเหลือของเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (GDN) เราจะช่วยให้คุณสามารถวางข้อความรูปภาพ วิดีโอ หรือโฆษณาสื่ออื่นๆ ลงในตำแหน่งต่างๆทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรของ Google ด้วยวิธีการ GDN ของเราที่มีประสิทธิภาพมาก

สามารถโฆษณาแบรนด์และข้อความของคุณถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก

Google Display Network
Google Display Network

Google analytics

Here at design providers not only we use our own dashboards we also have great experience with google analytics, Our qualified campaign managers have certificates from the google specialist challenge We use google analytics to monitor the SEM,SEO Progress on google and Adjust the campaigns accordingly to provide better results after understanding the data.

Custom reports, understanding the demographics, what browsers or devices your users are coming from. If your website doesn’t have this yet, Our team will assist in installing the codes for you so that we can provide you the accurate data of your website visitors

Bing ads

With a market share of 30 percent in the states and many users around the world. Bing is next line after google ads. Our qualified bing professionals can help in making your product/website visible to this huge market share that people often tend to ignore. With great Ui/platform and excellent bing support we can adjust your campaigns to reach the users specific to your products. Bing networks reach will help in connecting 58 million users that google are not acquiring. Boos your sales, reduce the costs!

Pay Per Click
Google Display Network

Yahoo ads

Yahoo and bing platforms are not that different, since they both joined hands together by combining their platforms. With their new platforms and new addition such as yahoo gemini universe, this is not something to be ignored. Yahoos product ads is one of the most powerful platforms from the three above. Contact us and we will guide you if yahoo is your platform to be.

PPC

บริการ PPC ของเราจะขยายโอกาสให้ลูกค้าจ่ายอันดับบนสุดใน Search Engine และ ขึ้นในเว็บไซต์ต่างๆ ทีมงานของเราไม่ได้เพียงแค่ช่วยในเรื่องโฆษณาเท่านั้น แต่ช่วยคุณควบคุมในเรื่องงบประมาณจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการโฆษณาอีกด้วย

นอกจากนี้ยังวัดประสิทธิภาพโฆษณาต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ด้วยการตรวจสอบด้าน Digital Marketing ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เราจะให้ความไว้วางใจกับลูกค้าด้วยการรายงานผลอยู่ตลอดระยะเวลาการทำงานการจัดการด้าน PPC และเพิ่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บให้ถึงเป้าหมายด้วยการใช้ Search Engine ไปยังเว็บไซต์คุณ

ทั้งหมดนี้ทำให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น วิธีการทำงาน PPC ของเราเหมาะสมกับลูกค้าที่กำลังมองหาการโฆษณาที่คุณลูกค้าเป็นคนกำหนดเองได้

บริษัทของเราได้ช่วยให้ลูกค้าทุกรายบรรลุผลเป้าหมายตามที่คาดไว้ ตั้งแต่ได้เริ่มการโฆษณาโดย PPC

PPC
Pay Per Click

Pay Per Click

Design Providers ของผู้จัดการ PPC ได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาของ Google AdWords ไว้เรียบร้อย

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนอกจากระบบAdWordsแล้ว ทีมงานของเราก็ยังมีแนวทางต่างๆเพื่อแข่งขันกับสื่อที่มีค่าโฆษณาแบบเต็มรูปแบบ สำหรับโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลเว็บ, สื่อออนไลน์ เพื่อให้ได้การโฆษณาที่กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสในการพบเห็น

ผู้จัดการ PPC ของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดทั้งหมดในการใช้โปรโมตสื่อที่เสนอราคาใน Google AdWords, Bing Ads, Facebook และทุกขั้นตอนสื่อสังคมออนไลน์

SEM คือกระบวนการสร้างให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้สูงขึ้น โดยการซื้อโฆษณาออนไลน์ในระบบ Search Engine SEM เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับหน้าการแสดงผลเว็บไซต์โฆษณา ของคุณบนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้คุณสามารถสร้างโอกาส ในการขายได้มากขึ้น

SEM เป็นวิธีการโฆษณาเว็บไซต์ เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย ให้กับลูกค้าออนไลน์ของคุณ SEM คือกลยุทธ์ทาง Digital Marketing ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถ ใช้เพื่อรองรับลูกค้าใหม่ ๆ และกลุ่มเป้าหมายในโลก Digital

#รับ ทํา โฆษณา ออนไลน์ #เว็บ โฆษณา

Search Engine Marketing

Can't read the image? click here to refresh

Share us your website URL and we will send you a free website analysis report! Contact our experts regarding your Online Marketing


สอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์มาเลยจ์มาเ