Search Engine Marketing


Search Media Marketing

Search Media Marketing

การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ (SMM) เป็นกระบวนการที่เพิ่มความดึงดูดน่าความสนใจและการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆทางสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท เป็นรูปแบบด้าน Digital Marketing ที่ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารกับผู้เข้าชมได้โดยตรง

ธุรกิจต่างๆสามารถทำให้แบรนด์ของตนเองชัดเจนได้ดียิ่งผ่านช่องทางตามสื่อออนไลน์ต่างๆ และ สามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำได้ดีบนโลก Digital ทุกวันนี้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดที่สามารถทำเงินได้ดีในปัจจุบันนี้

บริษัทของเราจะทำการโปรโมตธุรกิจออนไลน์ของลูกค้าโดยใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn ซึ่งนี่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเพิ่มยอดขายและได้โปรโมตธุรกิจของคุณได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษณาสื่อบน Facebook

เป็นวิธีใหม่และมีประสิทธิภาพมากในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ให้เข้าถึงบนเว็บไซต์ยอดนิยม มีผู้ใช้มากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลกที่ใช้ Facebook และยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

Facebook เปรียบเสมือนตลาดใหญ่ที่รวบรวมบริษัท ร้านค้า และ บริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าออนไลน์ได้

เรายังช่วยให้คุณได้คำที่สามารถเป็นที่กล่าวถึงเกี่ยวกับบริษัทของคุณ และข้อเสนอผ่านทางหน้า Facebook รวมถึงสร้างการรับรู้ของบริษัทได้ผ่านช่องทางที่มีอิทธิพลที่สุดบนโลกออนไลน์

เราจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลจริงกับคุณ รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ต่างๆบนช่องทาง Facebook

นักยุทธศาสตร์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ของเราจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุดและเพื่อเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจออนไลน์ข

Social Facebook Ads
Social Facebook Ads

Instagram

With over 800 million monthly users! As of 2017, this is not a platform to be ignored. Since facebook has taken over Instagram. They both share the same platform Business manager, which has incredible and powerful tool sets. Our team can make your products reach specific demographics with different product tools provided by these platforms. With over 50 successful campaigns our team is more than qualified to assist you in your campaigns!

Reach us now and we will study your product – suggest and create your Instagram ads today!

AWARENESS | CONSIDERATION | CONVERSION!

Youtube

You can reach audience bigger than tv advertising! Powerful tools provided by google can help in creating great audience targeting. With smaller budget, easy to take action, Pay for actual views, track and measure absolutely everything. As we know the usage of smartphones in 2017 is in the sky and on continuing to be on the rise. Whether the users are waiting for a bus or train they are using Youtube to browse viral videos, which gives an ample opportunity for youtube ads to shine!

Search Media Marketing
Social Media Optimization

Social Media Optimization

การเพิ่มประสิทธิภาพให้สื่อสังคมออนไลน์ (SMO) เป็นกระบวนการที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้า หรือ บริการของบริษัท ผ่านการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ หรือ เรียกว่าปากต่อปาก คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่เป็นที่นิยม และ สามารถเพิ่มยอดผู้เข้าชมให้เว็บไซต์ของคุณ

บริการ SMO ที่คุณสามารถกำหนดเอง ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทาง สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, Twitter เป็นต้น

เนื่องจากทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเล่นสื่อออนไลน์กันเป็นส่วนมาก จึงไม่สามารถปฏิเสธโอกาสทางช่องทางสื่อออนไลน์ได้

Social Media Optimization Management

กระบวนการต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่พิจารณาอย่างละเอียด ที่ DesignProviders เราทำและควบคุมล่วงหน้าในสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความสนใจ, ข้อเสนอพิเศษและสอบถามข้อมูลธุรกิจของคุณ เราเชื่อว่าการแสดงทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นมากกว่าการโพสต์บน Facebook หรือเป็นการเผยแพร่ทางทวีตที่รวดเร็วเมื่อคุณรู้สึกตื่นเต้น

Social Media Optimization Management

Search Engine Marketing

Can't read the image? click here to refresh

Share us your website URL and we will send you a free website analysis report! Contact our experts regarding your Online Marketing


สอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์มาเลยจ์มาเ